Modoetia Numismaticae © 2022

Modoetia Numismaticae

Anno

Pezzi

Note

Rarità

Tiratura FDC

Tiratura FS

FDC

FS

1

1968

8 V.


R

100.000

_

€100,00

_

2

1969

8 V.


C

310.000

_

€10,00

_

3

1970

9 V.


C

1.140.000

_

€20,00

_

4

1970

9 V.

20 Lire s.d.r. P anzichè R

NC

_

_

€130,00

_

4

1971C

_

_

€6,00

_

5

1972C

_

_

€6,00

_

6

1973C

_

_

€8,00

_

7

1974C

_

_

€6,00

_

8

1974


Con 500 Lire Manzoni.

C

_

_

€30,00

_

9

1975C

_

_

€6,00

_

10

1975


Con 500 Lire Michelangelo.

C

_

_

€30,00

_

11

1976C

_

_

€6,00

_

12

1977C

_

_

€6,00

_

13

1978C

_

_

€6,00

_

14

1979C

_

_

€6,00

_

15

1980

10 V.


C

257.272

_

€15,00

_

16

1980

10 V.

Serie per l’estero.

R

_

_

€400,00

_

17

1981

10 V.


C

162.794

_

€15,00

_

18

1982

10 V.


C

119.950

_

€20,00

_

19

1983

10 V.


R

76.552

_

€75,00

_

20

1984

10 V.


R

77.041

_

€40,00

_

21

1985

10 V.

Manzoni

R

16.576

4.960

€30,00

€50,00

22

1985

11 V.

Manzoni

R

76.642

15.385

€45,00

€60,00

23

1986

11 V.

Donatello

R

73.200

17.500

€45,00

€50,00

24

1987

11 V.

Leopardi

R

57.500

10.000

€80,00

€125,00

25

1988

11 V.

S. Giovanni Bosco.

R

51.050

9.000

€180,00

€260,00

26

1989

11 V.

Campanella

R

51.200

9.260

€70,00

€95,00

27

1990

11 V.

Tiziano

R

52.300

9.400

€50,00

€80,00

28

1991

11 V.

Vivaldi

R

54.000

11.000

€70,00

€105,00

29

1992

11 V.

Piero Della Francesca.

R

52.000

9.500

€45,00

€120,00

30

1993

11 V.

Goldoni

R

50.200

8.500

€45,00

€125,00

31

1994

11 V.

Tintoretto.

C

44.500

8.500

€100,00

€170,00

32

1995

11 V.

Mascagni.

C

37.700

7.800

€200,00

€300,00

33

1996

11 V.

Montale.

C

45.000

8.000

€70,00

€160,00

34

1997

12 V.

Donizetti.

C

43.600

8.440

€130,00

€260,00

35

1998

12 V.

Bernini.

C

55.200

9.000

€37,00

€80,00

36

1999

12 V.

Alfieri

C

51.800

8.500

€65,00

€125,00

37

2000

12 V.

Giordano Bruno

C

61.400

8.960

€75,00

€170,00

38

2001

12 V.

Giuseppe Verdi

C

100.000

10.000

€40,00

€370,00

Note:

Annate complete confezionate dalla Zecca